Fas genel bilgiler

15 Eylül – 22 Eylül 2018 FAS GEZİSİ

Ülkenin ismi uluslararası dilde Morocco veya Moroc; eski başkenti Marakeş’ten türetilmiş. Berberi dilinde “Tanrı’nın ülkesi” anlamına geliyor. Diğer dillerinde ismi “El-Magrib” yani en uzak batı ülkesi. Biz de buradaki fes üretiminden dolayı veya eski başkent Fes şehrinden dolayı Fas demişiz.

Ülke Tarihi

Yunan mitolojisinde Zeus tarafından gök kubbeyi sırtında taşımaya mahkum edilen Titan Atlas’ın ülkesi olarak geçer bu topraklar.

Efsaneye göre taş kesildiği yerde halen kendi adını taşıyan sıradağlara dönüşür.

İlk Yerleşimciler:

Bu uzak diyarları ilk keşfedenler, M.Ö. 1000 yıllarında Fenikeliler’dir. Daha sonra aynı soydan Kartacalılar.

Yunan tüccarlar bu topraklarda yaşayan vahşi yerlilere barbaroi (berberi), yani bizden olmayan  demişler.

Berberiler’in kökeni tam olarak bilinmiyor. Keltler, Basklar, kuzey Lübnan’daki Kenanlılar’la ilişkilendiren tezler var.

M.Ö. 3. 4. yüzyıllarda Fas’ta birçok Berberi krallıkları kuruluyor.

Roma Dönemi:

M.Ö. 146’da bu bölgelere Romalı istilası var.

İslamiyet’in Gelişi:

7. yüzyılda Müslümanlar (Mağribiler); Pers ülkesi (İran), Ortadoğu’nun tamamı, Fas dahil Kuzey Afrika, İspanya ve Fransa’nın bazı bölgelerini fethettiler. Çok sayıda Berberi Müslümanlığı seçti.

Bölge bu dönemden 20. yüzyılda Fransız-İspanyol himayesi (protektora) yönetimine kadar Berberi ve Arap hanedanlıklarla yönetildi. İdrisiler (Arap), Murabıtlar (Berberi), Muvahhidler (Berberi), Meriniler (Fas’ın son Berberi hanedanı)

15. yüzyılda İspanya ve Portekiz; engizisyondan Fas’a kaçan Müslüman ve Yahudiler’in ardından buraya geldi.

1576’da Üç Kral Savaşı’nda Portekizliler’i yenen Saadiler (Araplar) yönetime geçti. (Gözde şehirleri Marakeş oldu).

17.  yüzyılda Filaliler  yönetime geçti. Ulusal Birlik sağlandı.

18. 19. yüzyıllar sömürgeleşme baskısı arttı.

Fransız-İspanyol Protektorası:

1912’de Filali hükümdarları himaye yönetimini kabul etti. Yabancıların etkisi ile ülkede birçok değişim ve gelişim yaşandı.

1956’da V. Muhammed zamanında Fas Bağımsızlığını kazandı.

Şu anda Monarşi ile yönetilen ülkenin başında 1999’dan beri VI. Muhammed bulunuyor.

Fas; Osmanlı’nın hakimiyetine hiç girmemiş.

Özetle; Fas’ta en eski yerli halk Berberiler ile bölgeyi 7. yüzyılda ele geçiren Araplar birbirlerine karışmış durumdalar. Ancak uzak dağ köylerinde hala saf Berberi halkı kabile kimliklerini sürdürerek yaşamaya devam ediyorlar. Fas’ın en güneyinde Sahra Çölü’nün göçmen kabilelerinden Tuaregler de bulunmaktadır.

Diğer bilgiler:

Başkenti Rabat, para birimi dirhemdir (MAD). 1 Euro yaklaşık 10 MAD.

Resmi dili Arapça olmasına karşın bir dönem Fransız sömürgesi olan ülkede hemen herkes Fransızca biliyor. Grubumuzdan Nuri bey bir çok Faslı’nın kendi aralarında Fransızca konuştuğunu farkedince nedenini sormuş. Fransızca’ya daha çok değer verip Arapça’yı biraz küçümsediklerini öğrenmiş.

Halkın % 99’u Müslüman.

Türkiye’den 2 saat gerideler.

Dünyanın en eski üniversitesi bu ülkede. (Fez).

Dünyanın en eski tabakhanesi bu ülkede. (Fez).

Dünyanın en uzun minaresine sahip II. Hasan Cami bu ülkede. (Casablanca)

Beyaz şehir Casablanca, toprak rengi şehir Fez, Pembe şehir Marakeş ve Mavi şehir Şafşavan bu ülkede.

Daha ne olsun. Rengarenk bir ülke Fas.

0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir