Diyarbakır

DİYARBAKIR

(2019 Ekim – 2020 Ekim)

Diyarbakır Hakkında:

3 uygarlığa beşiklik ettiğini,

5,7 km uzunluğunda surları ile Çin seddinden sonra ayakta kalmış ikinci uzun surlara (İstanbul ve Antakya’nın daha uzun surlara sahip olmasına rağmen) sahip olduğunu,

Unesco Dünya Mirası’na dahil edilen bu surların Bizanslılar Dönemi’nde Persler’den (Sasani İmparatorluğu) korunmak için restore edildiğini,

Devamını Oku

Venedik

2014 – 2018 – 2022 İtalya Gezilerimden

Venedikliler Hakkında

İtalya yarımadası, Romalılar’ın çöküşünün ardından asırlarca bir birlik sağlayamadı. Burada yer alan şehirler uzun bir süre bağımsız şehir devletleri olarak varlık gösterdiler.

Devamını Oku

Floransa

2014-2018-2022 Gezilerimden

Yüzyıllar boyunca Floransa bir medeniyetin, kültürün, mimarinin ve güzelliğin temsilcisi olmuş. Her şeyden önce İtalya Rönesansının beşiğiydi. Şairler, sanatçılar, politikacılar, seçkin akademisyenler yeteneklerini ve sevgilerini bu güzel ve tarihi şehre cömertçe sundular.

Devamını Oku

Fas genel bilgiler

15 Eylül – 22 Eylül 2018 FAS GEZİSİ

Ülkenin ismi uluslararası dilde Morocco veya Moroc; eski başkenti Marakeş’ten türetilmiş. Berberi dilinde “Tanrı’nın ülkesi” anlamına geliyor. Diğer dillerinde ismi “El-Magrib” yani en uzak batı ülkesi. Biz de buradaki fes üretiminden dolayı veya eski başkent Fes şehrinden dolayı Fas demişiz.

Devamını Oku

İsfahan

8. Gün 3 Mayıs 2019 Cuma

Şah Abbas’ın şehri denilen, İpek Yolu üzerinde bulunan bu eski İran başkenti doğunun en büyük şehriydi.

Tarih boyunca sanat, edebiyat ve felsefenin merkezi olmuş bir şehir burası. Güzelliğinin dünyaya bedel olduğunu ona “Nefse Cihan” yani dünyanın yarısı diyerek ifade etmişler.

Devamını Oku